Staf en Stiel groeit en bloeit.

Half september 2021 startten we met onze coöperatieve vennootschap.

We zijn bouwers en artiesten, een ongebruikelijke combinatie waar we na een jaar hard werken al vruchten van kunnen plukken.

We willen samen creëren met oog op een weerbare toekomst. We kiezen voor duurzame materialen, bouwen logisch en dus zoveel mogelijk ecologisch.

Op artistiek vlak willen we mensen samenbrengen en verwonderen. Met verhalen, muziek, installaties en performances willen we de verbeelding aanwakkeren en een publiek in vervoering brengen.

Dit doen we echter niet alleen.

Naast de 4 oprichtende vennoten krijgen we heel wat hulp van externe krachten. Dit onder de vorm van bestuurders die samen met ons de koers bepalen, onderaannemers die hun schouders onder onze (al dan niet artistieke) bouwprojecten zetten en freelance-kunstenaars die onze artistieke activiteiten mee inkleuren.

Zonder hen stonden we niet waar we nu staan.

Wil jij graag deel worden van Staf en Stiel?

Dat kan op verschillende manieren:

– Als aandeelhouder

– Als onderaannemer

Als aandeelhouder:

Heb je een hart voor kunsten en/of (eco)logisch bouwen? Wil je graag een steentje bijdragen aan een weerbare toekomst en investeren in een jong bedrijf dat deze waarden voorop stelt, dan kan je een aandeel kopen vanaf 100€. Hiermee steun je een coöperatieve vennootschap die zich inzet voor mens en natuur en nadenkt over alternatieve (samen)woonvormen.

Als onderaannemer:

Staf en stiel is op zoek naar onderaannemers die mee onze missie en visie willen uitdragen en de nodige kennis en engagement hebben om (eco)logisch te bouwen. Wil je graag kennis maken met ons team en mee werken op onze werven, twijfel niet om ons te contacteren voor een eerste kennismaking.

 

Voor meer informatie rond het ‘Staf en stiel C-vennootschap’ of Indien je je geroepen voelt om in te tekenen voor één of meerderen aandelen stuur dan een mail naar info@stafenstiel.be of bel 0465 07 78 79