Welkom op de webstek van Staf en Stiel

We zijn een erkende coöperatieve vennootschap van bouwers en artiesten.  

We stellen als doel om samen te creëren, te (ver)bouwen en ondersteuning te bieden aan duurzame projecten met oog op een hoopvolle toekomst.  We vertrekken vanuit de idee dat iedereen en elk project een verhaal in zich heeft.  Elk leven is een verhaal, elk verhaal brengt iets tot leven.  

Vanuit onze erkende coöperatieve vennootschap willen we  ondersteuning en expertise bieden.  Door daadkracht, maar soms ook gewoon door draagkracht, een draagvlak te creëren of door zaadjes te planten die spontaan, soms onmiddellijk, soms langzaam, ontkiemen en nieuwe inzichten en ideeën voortbrengen, en zo ook een nieuw (gemeenschappelijk) verhaal creëren.