BOUW MEE!

Staf en Stiel groeit en bloeit.

Half september 2021 startten we met onze coöperatieve vennootschap. 

We zijn bouwers en artiesten, een vernieuwende combinatie waar we na iets meer dan een jaar al de vruchten van kunnen plukken.

 

We willen samen creëren met oog op een weerbare toekomst.

We kiezen voor duurzame materialen, bouwen logisch en dus zoveel mogelijk ecologisch.   

Op artistiek vlak willen we mensen samenbrengen en verwonderen.

Met verhalen, muziek, installaties en performances willen we de verbeelding aanwakkeren en een publiek in vervoering brengen.  

Dit doen we echter niet alleen.

Naast de 4 oprichtende vennoten krijgen we heel wat hulp van externe krachten.
Dit onder de vorm van bestuurders die samen met ons de koers bepalen, onderaannemers die hun schouders onder onze (al dan niet artistieke) bouwprojecten zetten en freelance-kunstenaars die onze artistieke activiteiten mee inkleuren.
Zonder hen stonden we niet waar we nu staan.

Maar nu, na het eerste werkjaar, is het tijd om een stapje verder te gaan en starten we onze zoektocht naar mensen die zich kunnen vinden in onze visie en zich willen engageren door 1 of meerdere aandelen (ter waarde van €100/aandeel) te verschaffen om zo onze groei mee te ondersteunen.

Voor meer informatie rond het ‘Staf en stiel  C-vennootschap’ kan je één van de vennoten aanspreken of ons contacteren via info@stafenstiel.be of bel 0465 07 78 79 (Tom).

Ben je overtuigd?
Hieronder kan je alles terugvinden om je genegenheid naar ‘Staf en Stiel, erkende CV’ om te zetten in een waar engagement.

Als aandeelhouder onderschrijf je onze visie, statuten en huishoudelijk reglement.
Tevens ben je lid van de algemene vergadering.
Deze wordt jaarlijks gehouden in de buurt van Gent op de tweede vrijdag van maart, om 19u.
Hiervoor krijg je tijdig een uitnodiging en ben je welkom deel te nemen en je stem te laten horen